Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma verduurzaming kleine en micro mkb-ondernemingen en bedrijventerreinen

In het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) zet het voormalige kabinet Rutte IV in op een vermindering van ten minste 55% CO2-emissie ten opzichte van 1990. In dat verband richt het PVGO zich op het stimuleren van de verduurzaming van bedrijfsmatig vastgoed. Binnen het bedrijfsmatig vastgoed wordt onderscheid gemaakt tussen het verduurzamen van een klein en micro mkb-onderneming en het verduurzamen van een bedrijventerrein. Eén van de voorgestelde beleidsinterventies is het ontzorgen van ondernemers bij het maken van de juiste keuzes om hun onderneming te verduurzamen, waarbij verwacht wordt dat ondernemers met name ondersteuning kunnen gebruiken bij verduurzamingsmaatregelen in hun pand. De andere beleidsinterventie is het verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen, hetgeen een randvoorwaarde is om te kunnen starten met de verduurzaming ervan. De voorliggende regeling voorziet in twee samenhangende programma’s als uitwerking van deze beleidsinterventies door het verlenen van een eenmalige specifieke uitkering aan elk van de provincies voor activiteiten in de periode van 1 mei 2024 tot en met 1 mei 2027.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025805

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-10-2023 Internetconsultatie (start)
28-11-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 23-01-2024 Bekendmaking
01-02-2024 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling