Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Nationaal Isolatieprogramma verhogen 119 miljoen

In deze wijzigingsregeling wordt het budget dat beschikbaar is voor aanvragen van gemeenten voor het isoleren van slecht geïsoleerde woningen van kwetsbare huishoudens verhoogd met 119 miljoen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025833

Opschrift

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [PM], nr. 2023-0000580902 tot wijziging van de Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (stcrt. 2023, 3877) in verband met het toekennen van aanvullende middelen aan gemeenten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-10-2023 Internetconsultatie (start)
30-10-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 28-11-2023 Bekendmaking stcrt-2023-31936
29-11-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-31936

Startpagina

Acties

Delen regeling