Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ministeriële regeling tot wijziging bijlagen V en VI bij de Or

Bij deze wijzigingsregeling worden bijlage V en VI bij de Omgevingsregeling aangepast. In deze bijlagen zijn huisvestingssystemen en additionele technieken opgenomen met onderscheidenlijk een emissiefactor of een reductiepercentage voor ammoniak. Aan de hand hiervan kan de ammoniakemissie vanuit een veehouderij worden vastgesteld. De wijzigingen zien op wijzigingen van de data waarop 5 huisvestingssystemen en één aanvullende techniek niet meer kunnen worden toegepast. De 5 huisvestingssystemen konden vanaf inwerkingtreding van de Omgevingsregeling op 1 januari 2024 met terugwerkende kracht niet meer worden toegepast. Dit is aangepast zodat er geen sprake meer van is dat de systemen met terugwerkende kracht niet meer kunnen worden toegepast. Nu kunnen zij vanaf 1 januari 2024 niet meer worden toegepast. Daarnaast kan de additionele techniek nog langer worden toegepast, namelijk tot 20 juli 2025. Tot slot is ook een omschrijving van een huisvestingssysteem gewijzigd, omdat hier eerder een fout in was geslopen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025870

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, tot wijziging van bijlagen V en VI bij de Omgevingsregeling (actualisering bijlagen V en VI)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-10-2023 Internetconsultatie (start)
16-11-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 22-12-2023 Bekendmaking stcrt-2023-33656
01-01-2024 Inwerkingtreding stcrt-2023-33656

Startpagina

Acties

Delen regeling