Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Uitvoeringsbesluit WOZ

In dit wijzigingsbesluit worden twee grondslagen toegevoegd aan artikel 10 eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken, in verband met twee situaties waarbij toegang tot de Landelijke Voorziening WOZ noodzakelijk is. Daarnaast wordt een technische wijziging gedaan in het Besluit energieprestatievergoeding huur.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025883

Opschrift

Besluit van [PM, nr, PM] tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken ten behoeve van het aanwijzen van bestuursorganen die bevoegd zijn tot het gebruiken van het waardegegeven en de daarbij behorende temporele en meta-kenmerken

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-04-2024 Internetconsultatie (start)
02-05-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling