Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit beperking werkingssfeer jaarverantwoording

Met dit besluit wordt een tijdelijke uitzondering gemaakt op de verplichting van zorgaanbieders om een jaarverantwoording openbaar te maken over de boekjaren 2022 en 2023. Deze uitzondering gaat kort gezegd gelden voor zorgaanbieders waarvoor deze plicht nieuw is.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025900

Opschrift

Besluit beperking werkingssfeer jaarverantwoording

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-11-2023 Internetconsultatie (eind)
22-12-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-01-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-01-2024 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-03-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
21-05-2024 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-05-2024 Bekendmaking stb-2024-135
25-05-2024 Inwerkingtreding stb-2024-135

Startpagina

Acties

Delen regeling