Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling zero emissie mobiliteit

Aanleiding voor deze subsidieregeling is dat de uitrol van logistieke laadinfrastructuur in grote delen van Nederland nu maar langzaam op gang komt. Dit vanwege het nog bescheiden aantal BEV-vrachtauto’s, en de daardoor moeilijke businesscase van laadlocaties. Om te voorkomen dat laadinfrastructuur een belemmering vormt voor de overstap naar BEV- vrachtauto’s, is het doel van de regeling om de uitrol van de publieke laadinfrastructuur te versnellen. Doel is de uitrol van publieke logistieke laadinfrastructuur te versnellen om: a) op tijd voldoende publieke laadzekerheid te bieden om zo de landelijke transitie naar elektrische vrachtauto’s te kunnen maken (o.a. ook i.r.t. de invoering van 30-40 ZE-zones voor stadslogistiek per 2025); en b) er tegelijkertijd voor te zorgen dat Nederland op tijd (vanaf 2025) voldoet aan de nieuwe AFIR verplichting langs het kernnetwerk, onderliggend netwerk, stedelijke knooppunten, en truckparkings én voorbereidingen te treffen voor de AFIR verplichtingen voor 2027 en 2030. Hiermee wordt het kip-ei-dilemma rondom voldoende voertuigen en voldoende publieke laadinfrastructuur doorbroken en wordt de ingroei van BEV vrachtauto’s niet gehinderd door een tekort aan publieke logistieke laadinfrastructuur. En wordt de overstap van fossiel naar volledig elektrisch transport aantrekkelijker.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025907

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2023/305644 , tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling zero emissie mobiliteit in verband met subsidie publieke laadinfrastructuur zwaar elektrisch wegvervoer

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-02-2024 Internetconsultatie (start)
17-03-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling