Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling ERTMS

De Tijdelijke Subsidieregeling ERTMS goederenlocomotieven strekt tot het bevorderen van de seriematige ombouw van goederenlocomotieven waarvoor een prototype reeds ontwikkeld is (aanpassing) en de prototype ombouw (ontwikkeling) van een locomotief van één locomotieftype naar ECTS systeemversie 2.0 of hoger geschikt voor ETCS level 2 . Deze regeling is de opvolger van de Subsidieregeling ERTMS, zoals deze gold van 1 januari 2018 tot 1 januari 2023.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025919

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2023/256354, houdende vaststelling van regels voor de subsidiering van de uitvoering van activiteiten ten behoeve van de aanpassing van goederenlocomotieven aan of de ontwikkeling van goederenlocomotieven met inachtneming van ETCS systeemversie 2.0 of hoger (Tijdelijke subsidieregeling ERTMS goederenlocomotieven)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-01-2024 Internetconsultatie (start)
09-01-2024 Internetconsultatie (start)
06-02-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling