Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling zero emissie mobiliteit

De subsidieregeling moet leiden tot kostenreductie voor ondernemers die overwegen private laadinfrastructuur aan te schaffen, waardoor de keuze voor een emissievrij voertuig aantrekkelijker wordt. Wanneer het aandeel emissievrij voertuigen stijgt, leidt dit tot CO2-reductie en vermindering van andere emissies. Daarnaast geeft de subsidieregeling een economische impuls aan de wegtransportsector, die hierdoor ook innovatiever wordt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025925

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling zero-emissie mobiliteit in verband met subsidie private laadinfrastructuur

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-03-2024 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling