Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Btiv ivm 7 wijzigingen

De wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) heeft als doel om praktische knelpunten voor de woningcorporatiesector en woningzoekenden weg te nemen. Deze BTIV-wijziging bevat in totaal zeven niet aan elkaar gelieerde onderwerpen. Het betreft deels wijzigingen die nodig zijn vanwege het aflopen van een huidige tijdelijke regeling, deels vereenvoudigingen die gewenst worden geacht op basis van signalen vanuit de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de sector, en deels beleidsmatig ingegeven wijzigingen. Het gaat om: - toestaan van tussentijdse inbreng van vermogen in verbindingen van corporaties; - verlenging van de differentiatie van de DAEB-inkomensgrens; - verwisseling van de plaats van de beleidswaarde en marktwaarde in de jaarrekening; - vergemakkelijking van het bieden van administratieve diensten binnen samenwerkingsverbanden; - periodieke aanpassing van de overcompensatieformule; - verbetering van inkomenstoetsing voor nareizigers; - creëren van een mogelijkheid voor novatie van basisrenteleningen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025951

Opschrift

Besluit van [PM, nr, PM] tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassingen met betrekking tot inbreng van vermogen in verbindingen, overcompensatie, de differentiatie van de inkomensgrens, de beleidswaarde, verlening van administratieve diensten, inkomensbewijzen voor DAEB-toewijzing en novatie van basisrenteleningen.

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-03-2024 Internetconsultatie (start)
22-04-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling