Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024

Op 5 oktober 2023 heeft de exploitant van de luchthaven Schiphol (hierna: Schiphol) de Minister van infrastructuur en Waterstaat verzocht om - in verband met groot onderhoud aan de Kaagbaan - af te mogen wijken van de regels in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) met betrekking tot het baan- en routegebruik. Als gevolg hiervan treedt gedurende de onderhoudsperiode een wijziging van het baan- en routegebruik op waardoor het verkeer in het gebruiksjaar 2024 anders zal worden afgewikkeld dan in het LVB is aangenomen. In verband hiermee heeft de exploitant verzocht voor het gebruiksjaar 2023 ook vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten vast te stellen. Met de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024 wordt aan het verzoek van Schiphol voldaan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025952

Opschrift

Tijdelijke regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot onderhoud aan het banenstelsel op de luchthaven Schiphol (Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024).

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2023 Internetconsultatie (start)
19-12-2023 Internetconsultatie (start)
16-01-2024 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 16-02-2024 Bekendmaking stcrt-2024-4851
19-02-2024 Inwerkingtreding stcrt-2024-4851

Startpagina

Acties

Delen regeling