Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling eindtermen en toetstermen financiële dienstverlening Wft 2024

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Regeling
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026085

Opschrift

Wijzigingsregeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voor het examenjaar 2024 in verband met ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en enkele technische wijzigingen

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-12-2023 Internetconsultatie (start)
04-01-2024 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 06-03-2024 Bekendmaking stcrt-2024-5953
01-04-2024 Inwerkingtreding stcrt-2024-5953

Startpagina

Acties

Delen regeling