Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Kadasterbesluit ivm beperken zoeken op naam en uitbreiden afschermingsmogelijkheden

Dit besluit wijzigt het Kadasterbesluit om het kunnen zoeken op naam in de kadastrale registers te beperken tot specifieke beroepsgroepen en om meer mogelijkheden tot afschermen van persoonsgegevens in de kadastrale registers te creëren. In een brief aan de Tweede Kamer zijn deze maatregelen reeds aangekondigd en met een deel van de maatregelen is het Kadaster per 22 november 2023 al begonnen, vooruitlopend op de regelgeving.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026169

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-06-2024 Internetconsultatie (start)
16-07-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling