Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Drinkwaterregeling (herziening uitgangspunten WACC-berekening 2025)

De WACC betreft de begrenzing van vermogenskosten die drinkwaterbedrijven ten hoogste mogen doorberekenen in de kostendekkende tarieven. De uitgangspunten voor berekening van de WACC voor drinkwaterbedrijven worden in 2024 gewijzigd, vooruitlopend op een bredere herziening van de WACC systematiek i.v.m. de knelpunten in het huidige stelsel en de financiele opgaven voor de drinkwatersector voor het komend decennium per 2027.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026177

Opschrift

Wijziging Drinkwaterregeling (herziening uitgangspunten WACC-berekening 2025)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2024 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling