Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidie maatschappelijke initiatieven Trans-Atlantisch slavernijverleden voor Europees Nederland

Op 19 december 2022 bood de Minister-President namens de regering excuses aan voor het Nederlands handelen in het verleden met betrekking tot het slavernijverleden. Daarnaast kondigde het kabinet een subsidieregeling aan voor maatschappelijke initiatieven met betrekking tot het Trans-Atlantische slavernijverleden gericht op: - kennis en bewustwording - erkenning en herdenken - een beter begrip van de doorwerking van het slavernijverleden en de verwerking daarvan.  Voor deze subsidieregeling is een bedrag van 33 miljoen euro vrijgemaakt. De subsidie is verdeeld in drie onderdelen: 1. Een subsidie voor het professionaliseren van grassroots organisaties  2. Een subsidie voor gemeenschap versterkende initiatieven 3. Een subsidie voor substantiële impact initiatieven

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026215

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-02-2024 Internetconsultatie (start)
16-03-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling