Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Maatregel teboekgestelde schepen i.v.m. ontkoppeling teboekstelling en vlagregistratie

De Maatregel teboekgestelde schepen behoeft wijziging in verband met de ontkoppeling van de teboekstelling en de vlagregistratie van zeeschepen. Deze ontkoppeling is bewerkstelligd door inwerkingtreding van de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de wijziging van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek met de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Aanpassing van deze Maatregel is ten eerste nodig om de toetsing van het Kadaster aan de nationaliteits- en vestigingseisen en het moment daarvan vast te leggen. Ten tweede kan de reder worden gefaciliteerd in het verloop van diens aanvraag voor teboekstelling en nationaliteitsverlening door gegevensverstrekking vanuit het Kadaster aan ILT.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026264

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-03-2024 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling