Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement in verband met gemengd afmeren

Met deze wijziging van het BPR wordt de mogelijkheid geschapen om af te wijken van de geldende veiligheidsafstanden die gelden bij het afmeren op ligplaatsen en wachtplaatsen of tijdens het schutten. De afwijkingsmogelijkheid geldt niet onbeperkt, maar geldt slechts voor categorieën schepen die bij ministeriële regeling worden vastgesteld en op ligplaatsen die daartoe door de bevoegde autoriteit zijn aangewezen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026269

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement in verband met het mogelijk maken van gemengd afmeren voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-04-2024 Internetconsultatie (start)
27-05-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling