Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL-VK

Het doel van deze subsidieregeling is het gezamenlijk met het Verenigd Koninkrijk stimuleren van haalbaarheidsstudies naar het emissieloos in de vaart brengen van ten minste één schip op een bestaande corridor tussen havens in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026287

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, houdende vaststelling van tijdelijke regels ter stimulering van haalbaarheidsstudies Green Corridors NL-VK (Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL-VK)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-03-2024 Internetconsultatie (start)
10-04-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling