Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling aanschaf emissieloze touringcars

Op grond van de Tijdelijke subsidieregeling aanschaf emissieloze touringcars kunnen subsidies worden verstrekt aan ondernemingen voor de aanschaf van één of meerdere nieuwe emissieloze touringcars van voertuigcategorie M3.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026379

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2024/x, houdende vaststelling van regels voor subsidie ter stimulering van de aanschaf van nieuwe emissieloze touringcars (Tijdelijke subsidieregeling aanschaf emissieloze touringcars)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-04-2024 Internetconsultatie (start)
27-05-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling