Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit DO i.v.m. DigiD Zakelijk Belastingdienst

Wijziging van het Besluit digitale overheid i.v.m. DigiD Zakelijk Belastingdienst. Met dit besluit wordt een nieuwe voorziening geïntroduceerd op grond van artikel 5, vijfde lid, Wdo. Het gaat om DigiD Zakelijk Belastingdienst, waarmee door personen die bevoegd zijn om te handelen namens een onderneming kan worden ingelogd bij het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Met dit besluit wordt verder bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie deze worden verstrekt en hoe lang deze worden bewaard (artikel 16, vierde lid, Wdo).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK026515

Opschrift

Wijziging Besluit DO i.v.m. DigiD Zakelijk Belastingdienst

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-06-2024 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling