Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met de implementatie van verordening 2024/1143 over geografische aanduidingen

Dit wetsvoorstel betreft een wijziging van de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Verordening (EU) 2024/1143 van het Europees Parlement en de Raad van 11 april 2024 betreffende geografische aanduidingen voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, evenals gegarandeerde traditionele specialiteiten en facultatieve kwaliteitsaanduidingen voor landbouwproducten (hierna: Verordening 2024/1143). Deze verordening wijzigt de verordeningen (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 en (EU) 2019/1753 en vervangt de Verordening (EU) 1151/2012 van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen. In deze verordening(en) zijn kwaliteitsregelingen vastgelegd voor producten met identificeerbare specifieke kenmerken, waaronder geografische aanduidingen voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, met inbegrip van levensmiddelen, evenals gegarandeerde traditionele specialiteiten en facultatieve kwaliteitsaanduidingen voor landbouwproducten. Verordening 2024/1143 is op 13 mei 2024 in werking getreden (conform artikel 97, op de twintigste dag na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie). De verordening is voor een groot deel van toepassing geworden op 13 mei 2024, maar gedeeltelijk van toepassing met ingang van 1 januari 2025.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
KetenID WGK026574

Opschrift

wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met de implementatie van Verordening (EU) 2024/1143 over geografische aanduidingen

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten

Startpagina

Acties

Delen regeling