Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling verduurzamen mobiliteit mkb

Op grond van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzamen mobiliteit mkb kunnen subsidies worden verstrekt aan rechtspersonen die aantoonbaar namens een groep of groepen werkgevers optreden. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van verduurzamingsprojecten op het gebied van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van medewerkers. Het doel van deze regeling is het stimuleren van een structurele verduurzaming van de werkgebonden personenmobiliteit, te weten het reisgedrag in woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van medewerkers van de aanvrager en van ondernemingen en organisaties binnen het midden- en kleinbedrijf, uitmondend in het verder terugdringen van de inzet van fossiele brandstoffen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026641

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van ........, nr. IENW/BSK-, houdende vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzamen mobiliteit mkb

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-06-2024 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling