Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling jaarverantwoording micro zorgaanbieders en uitbreiding toelatingsvergunning

Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling openbare jaarverantwoording WMG, de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wtza gewijzigd in verband met twee amendementen die zijn aangenomen op de Verzamelwet VWS 2023. Deze amendementen maken mogelijk dat wat de jaarverantwoording betreft een speciaal regime voor micro zorgaanbieders in de zorgsector wordt geïntroduceerd en dat zorginstellingen met minder dan tien zorgverleners een toelatingsvergunning moeten aanvragen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Regeling
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK026669

Opschrift

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van PM houdende de wijziging van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG, Regeling Jeugdwet en Uitvoeringsregeling Wtza in verband met de introductie van vrijstellingen voor micro zorgaanbieders, versimpeling van de openbare vragenlijst van de jaarverantwoording en het vervallen van de grens van tien zorgverleners in het kader van de toelatingsvergunning

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-06-2024 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling