Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

RICHTLIJN (EU) 2018/958 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

Richtlijn

Richtlijnnummer
2018/958
Vindplaats EU Publicatieblad
L 173/25 09-07-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uiterste implementatiedatum
30-07-2020
Gevalideerde implementatiedatum
Status
Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

EU besluit
Implementatie

Acties

Delen richtlijn

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.