Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2018/1027 VAN DE COMMISSIE van 19 juli 2018 tot wijziging van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat isolatieafstanden voor Sorghum spp. betreft

Richtlijn

Richtlijnnummer
2018/1027
Vindplaats EU Publicatieblad
L 184/4 20-07-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Uiterste implementatiedatum
31-12-2018
Gevalideerde implementatiedatum
Status
Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

EU besluit
Implementatie

Acties

Delen richtlijn

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.