Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2020/364 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2019 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van cadmium in bepaalde stralingstolerante videocamerabuizen

Richtlijn

Richtlijnnummer 2020/364
Vindplaats EU Publicatieblad L 67/122 05-03-2020
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum 31-08-2020
Gevalideerde implementatiedatum 24-08-2020
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 augustus 2020, nr. IENW/BSK-2020/157261, inzake de implementatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/364 Reeds geïmplementeerd Notificatie 24-08-2020 stcrt-2020-43302
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn