Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2021/971 VAN DE COMMISSIE van 16 juni 2021 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, bijlage I bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen, bijlage I bij Richtlijn 2002/54/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, bijlage I bij Richtlijn 2002/55/EG betreffende het in de handel brengen van groentezaad, en bijlage I bij Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, wat het gebruik van biochemische en moleculaire technieken betreft

Richtlijn

Richtlijnnummer 2021/971
Vindplaats EU Publicatieblad L 214/62 17-06-2021
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Uiterste implementatiedatum 31-08-2022
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geĆÆmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Mededeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffende implementatie van Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2021/971 van de Commissie van 16 juni 2021 Dynamische verwijzing
Transponeringstabel Trans. tabel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn