Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2022/228 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 2022 tot wijziging van Richtlijn 2014/41/EU, met betrekking tot de aanpassing ervan aan de Unievoorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

Richtlijn

Richtlijnnummer 2022/228
Vindplaats EU Publicatieblad L 39/1 21-02-2022
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uiterste implementatiedatum 14-03-2023
Gevalideerde implementatiedatum 19-10-2022
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Transponeringstabel Trans. tabel Notificatie 19-10-2022
Mededeling implementatie Richtlijn (EU) 2022/228 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2022 tot wijziging van Richtlijn 2014/41/EU, met betrekking tot de aanpassing ervan aan de Unievoorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens (PbEU L39/1) Reeds geïmplementeerd Notificatie 19-10-2022 stcrt-2022-24961

Startpagina

Acties

Delen richtlijn