Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2022/431 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Richtlijn

Richtlijnnummer 2022/431
Vindplaats EU Publicatieblad L 88/1 16-03-2022
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uiterste implementatiedatum 05-04-2024
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Implementatie RICHTLIJN (EU) 2022/431 wijziging Richtlijn 2004/37/EG blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk Amvb

Startpagina

Acties

Delen richtlijn