Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2022/905 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 2022 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG wat betreft de protocollen voor het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen

Richtlijn

Richtlijnnummer 2022/905
Vindplaats EU Publicatieblad L 157/1 10-06-2022
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Uiterste implementatiedatum 31-12-2022
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Startpagina

Acties

Delen richtlijn