Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2022/1326 VAN DE COMMISSIE van 18 maart 2022 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van “drug”

Richtlijn

Richtlijnnummer 2022/1326
Vindplaats EU Publicatieblad L 200/148 29-07-2022
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uiterste implementatiedatum 18-02-2023
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Startpagina

Acties

Delen richtlijn