Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2022/1632 VAN DE COMMISSIE van 12 mei 2022 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van lood in bepaalde apparaten voor magnetischeresonantiebeeldvorming

Richtlijn

Richtlijnnummer 2022/1632
Vindplaats EU Publicatieblad L 245/48 22-09-2022
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum 28-02-2023
Gevalideerde implementatiedatum 01-12-2022
Status Richtlijn geĆÆmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 november 2022, nr. IENW/BSK-2022/273776, inzake de implementatie van Gedelegeerde Richtlijnen (EU) 2022/1631 en (EU) 2022/1632 Dynamische verwijzing Notificatie 01-12-2022 stcrt-2022-31798

Startpagina

Acties

Delen richtlijn