Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2022/1647 VAN DE COMMISSIE van 23 september 2022 tot wijziging van Richtlijn 2003/90/EG wat betreft een afwijking voor biologische rassen van landbouwgewassen die geschikt zijn voor biologische teelt

Richtlijn

Richtlijnnummer 2022/1647
Vindplaats EU Publicatieblad L 248/46 26-09-2022
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Uiterste implementatiedatum 30-06-2023
Gevalideerde implementatiedatum 29-06-2023
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Transponeringstabel Trans. tabel Notificatie 29-06-2023
Mededeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 juni 2023, nr. WJZ/29654966, houdende bekendmaking van Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2022/1647 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2003/90/EG wat betreft een afwijking voor biologische rassen van landbouwgewassen die geschikt zijn voor biologische teelt Ministeriële regeling Notificatie 29-06-2023 stcrt-2023-18230

Startpagina

Acties

Delen richtlijn