Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2022/1648 VAN DE COMMISSIE van 23 september 2022 tot wijziging van Richtlijn 2003/91/EG wat betreft een afwijking voor biologische rassen van groentegewassen die geschikt zijn voor biologische teelt

Richtlijn

Richtlijnnummer 2022/1648
Vindplaats EU Publicatieblad L 248/52 26-09-2022
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Uiterste implementatiedatum 30-06-2023
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Startpagina

Acties

Delen richtlijn