Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2023/277 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 2022 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijwerking van de lijst van defensiegerelateerde producten om deze in overeenstemming te brengen met de bijgewerkte gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen van 21 februari 2022

Richtlijn

Richtlijnnummer 2023/277
Vindplaats EU Publicatieblad L 42/1 10-02-2023
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uiterste implementatiedatum 31-05-2023
Gevalideerde implementatiedatum 02-05-2023
Status Richtlijn geĆÆmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Mededeling van de Minister voor Buitenlands Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 april 2023, nr. Min.BuZa-2023.15214-48, van de implementatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2023/277 van de Commissie van 5 oktober 2022 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijwerking van de lijst van defensiegerelateerde producten om deze in overeenstemming te brengen met de bijgewerkte gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen van 21 februari 2022 (PbEU 2023, L 42) Dynamische verwijzing Notificatie 02-05-2023 stcrt-2023-11746

Startpagina

Acties

Delen richtlijn