Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2023/1437 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 2023 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor kwik in smeltdrukomzetters voor capillaire rheometers onder bepaalde voorwaarden

Richtlijn

Richtlijnnummer 2023/1437
Vindplaats EU Publicatieblad L 176/14 11-07-2023
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum 31-01-2024
Gevalideerde implementatiedatum 08-01-2024
Status Richtlijn geĆÆmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 6 december 2023, nr. IENW/BSK-2023/364502, inzake de implementatie van Gedelegeerde Richtlijnen (EU) 2023/1437 en (EU) 2023/1526. Dynamische verwijzing Notificatie 08-01-2024 stcrt-2023-34805

Startpagina

Acties

Delen richtlijn