Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2023/1526 VAN DE COMMISSIE van 16 mei 2023 tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als thermische stabilisator in polyvinylchloride dat wordt gebruikt als basismateriaal in sensoren die worden gebruikt in medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Richtlijn

Richtlijnnummer 2023/1526
Vindplaats EU Publicatieblad L 185/26 24-07-2023
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum 31-01-2024
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Startpagina

Acties

Delen richtlijn