Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Inwerkingtredingen

Inwerkingtredingen van wetten en amvb’s. En van ministeriële regelingen voor zover ze strekken tot implementatie van een EU-richtlijn of gepubliceerd zijn op Internetconsultatie.

Let op: inwerkingtredingsdata in de toekomst kunnen nog wijzigen.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. .
  5. .
  6. .
  7. 11
  8. 12

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.