Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Sv ivm langdurig toezicht op zeden- en geweldsdelinquenten

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat tbs-gestelden, na beëindiging van de tbs, alsmede zeden- en geweldsdelinquenten levenslang onder toezicht worden gesteld, ter voorkoming van recidive.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 33816
KetenID WGK001190

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-05-2013 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-06-2013 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
31-07-2013 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 25-11-2013 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
29-01-2014 Verslag
19-03-2014 Nota n.a.v. verslag
26-03-2014 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
04-09-2014 Plenaire behandeling Tweede Kamer
18-09-2014 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 18-11-2014 Voorlopig verslag
05-11-2015 Memorie van antwoord
17-11-2015 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
24-11-2015 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 04-12-2015 Bekendmaking stb-2015-460
01-01-2017 Inwerkingtreding stb-2016-493
01-01-2018 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling