Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoeringswet Omgevingswet

De invoeringswet Omgevingswet zal voorzien in: -het aanvullen van de Omgevingswet met enkele onderwerpen, zoals nadeelcompensatie, -het intrekken en aanpassen van de bestaande wetten die geheel of gedeeltelijk integreren in de Omgevingswet, - het doorvoeren van technische wijzigingen, zoals verwijzingen, in overige wetten, zoals de Woningwet, -overgangsrecht, bijvoorbeeld voor bestaande vergunningen en lopende procedures. Meer informatie is beschikbaar op: www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/invoeringswet

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Minister OCW
Minister EZK
Minister JenV
Minister LNV
Soort regeling Wet
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Water
Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34986
KetenID WGK001925

Opschrift

Wet van (..) tot aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van het overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 05-07-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-12-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-06-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
15-10-2018 Verslag
13-12-2018 Nota van wijziging
14-12-2018 Nota n.a.v. verslag
28-01-2019 Tweede nota van wijziging
07-03-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-06-2019 Voorlopig verslag
27-06-2019 Memorie van antwoord
26-11-2019 Nader voorlopig verslag
29-11-2019 Nadere memorie van antwoord
10-01-2020 Nota n.a.v. Verslag
11-02-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-06-2020 Bekendmaking stb-2020-172
01-01-2024 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling