Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Invoeren stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen voor aan te wijzen categorie├źn bouwwerken. Dit leidt tot wijzigingen van de Woningwet en de Wabo. Daarnaast worden de aansprakelijkheidsverdeling tussen aannemer en opdrachtgever en het opschortingsrecht van de opdrachtgever in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd en wordt daarin ook een informatieplicht van de aannemer jegens de opdrachtgever opgenomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister BZK
Medeondertekenaar(s)
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK002850

Opschrift

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-05-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-05-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-07-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-04-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34453
16-06-2016 Verslag
07-07-2016 Nota n.a.v. verslag
21-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 12-04-2017 Voorlopig verslag Kamerstukken 34453
15-05-2017 Memorie van antwoord
30-05-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
04-07-2017 Plenaire behandeling Eerste Kamer

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.