Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Invoeren stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen voor aan te wijzen categorieën bouwwerken. Dit leidt tot wijzigingen van de Woningwet en de Wabo. Daarnaast worden de aansprakelijkheidsverdeling tussen aannemer en opdrachtgever en het opschortingsrecht van de opdrachtgever in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd en wordt daarin ook een informatieplicht van de aannemer jegens de opdrachtgever opgenomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34453
KetenID WGK002850

Opschrift

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-05-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-05-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-07-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-04-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
16-06-2016 Verslag
07-07-2016 Nota n.a.v. verslag
21-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 12-04-2017 Voorlopig verslag
15-05-2017 Memorie van antwoord
30-05-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
04-07-2017 Plenaire behandeling Eerste Kamer
14-05-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 05-11-2019 Bekendmaking stb-2019-382
01-01-2024 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling