Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III)

Doel van deze nieuwe wetgeving is het juridisch kader voor de opsporing en vervolging van cybercrime meer toe te snijden op de door de diensten, die zijn belast met de opsporing en vervolging van computercriminaliteit gesignaleerde behoeften. Het betreft: op afstand binnendringen van geautomatiseerde werken en plaatsen van software voor de opsporing van ernstige vormen van cybercrime, op afstand doorzoeken van gegevens die vanuit een geautomatiseerd werk toegankelijk zijn, op afstand ontoegankelijk maken van gegevens die vanuit een geautomatiseerd werk toegankelijk zijn. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in de strafbaarstelling van het helen van gegevens en de ontsleutelplicht van de verdachte.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK003539

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-02-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-02-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-06-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-12-2015 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34372
08-03-2016 Verslag
08-11-2016 Nota n.a.v. verslag
16-11-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
13-12-2016 Plenaire behandeling Tweede Kamer
20-12-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 03-04-2017 Voorlopig verslag Kamerstukken 34372
12-06-2017 Memorie van antwoord
05-09-2017 Nader voorlopig verslag
04-05-2018 Nadere memorie van antwoord
15-05-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
19-06-2018 Plenaire behandeling Eerste Kamer
26-06-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-09-2018 Bekendmaking stb-2018-322

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.