Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III)

Doel van deze nieuwe wetgeving is het juridisch kader voor de opsporing en vervolging van cybercrime meer toe te snijden op de door de diensten, die zijn belast met de opsporing en vervolging van computercriminaliteit gesignaleerde behoeften. Het betreft: op afstand binnendringen van geautomatiseerde werken en plaatsen van software voor de opsporing van ernstige vormen van cybercrime, op afstand doorzoeken van gegevens die vanuit een geautomatiseerd werk toegankelijk zijn, op afstand ontoegankelijk maken van gegevens die vanuit een geautomatiseerd werk toegankelijk zijn. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in de strafbaarstelling van het helen van gegevens en de ontsleutelplicht van de verdachte.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34372
KetenID WGK003539

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-02-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-02-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-06-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-12-2015 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
08-03-2016 Verslag
08-11-2016 Nota n.a.v. verslag
16-11-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
13-12-2016 Plenaire behandeling Tweede Kamer
20-12-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 03-04-2017 Voorlopig verslag
12-06-2017 Memorie van antwoord
05-09-2017 Nader voorlopig verslag
04-05-2018 Nadere memorie van antwoord
15-05-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
19-06-2018 Plenaire behandeling Eerste Kamer
26-06-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-09-2018 Bekendmaking stb-2018-322
21-02-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-67
01-03-2019 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling