Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling meerdaadse samenloop

Meerdaadse samenloop is aan de orde wanneer een persoon meerdere op zichzelf staande strafbare feiten heeft gepleegd en daarvoor terechtstaat. Het wetsvoorstel strekt ertoe om in geval van meerdaadse samenloop de rechter ruimere mogelijkheden te bieden om een passende straf op te leggen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34126
KetenID WGK003577

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-06-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-07-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-09-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 14-01-2015 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
13-03-2015 Verslag
02-02-2016 Nota n.a.v. verslag
17-02-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
13-03-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
27-03-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 01-06-2018 Voorlopig verslag
23-08-2018 Memorie van antwoord
06-11-2018 Nader voorlopig verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling