Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging WSr ter implementatie Rl cyberaanvallen op informatiesystemen

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht ter implementatie van de richtlijn over aanvallen op informatiesystemen. De richtlijn vervangt het kaderbesluit uit 2005 en neemt daar veel van over. Daarnaast bevat de richtlijn enkele aanvullingen, die voor een deel ontleend zijn aan het Cybercrimeverdrag van de Raad van Europa. Voor een ander deel zijn deze aanvullingen nieuw. Het gaat daarbij o.a. om bepalingen over de maximale gevangenisstraffen en strafverzwarende omstandigheden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VenJ
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 34034
KetenID WGK004714

Opschrift

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
21-02-2014 Implementatieschema EU-richtlijn
23-05-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-05-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-07-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 19-09-2014 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
25-11-2014 Verslag
11-02-2015 Nota n.a.v. verslag
04-03-2015 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
26-03-2015 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 14-04-2015 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-04-2015 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-05-2015 Bekendmaking stb-2015-165
16-06-2015 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2015-209
01-07-2015 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling