Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet elektronische publicaties

De Wet elektronische publicaties (Wep) heeft tot doel de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 17-06-2019
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Advies Raad van State Advies Raad van State 1 17-06-2019 Advies Afdeling advisering van de Raad van State over de Wet elektronische publicaties.
ConsultatieResultaat Advies AP 1 17-06-2019 Advies Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de Wet elektronische publicaties.
ConsultatieResultaat Advies dNo 1 17-06-2019 Advies de Nationale ombudsman (dNo) over de Wet elektronische publicaties.
ConsultatieResultaat Advies UvW 1 17-06-2019 Advies Unie van Waterschappen (UvW) over de Wet elektronische publicaties.
ConsultatieResultaat Advies VNG 1 17-06-2019 Advies Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de Wet elektronische publicaties.
EffectenToets Advies ATR 1 17-06-2019 Advies Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) over de Wet elektronische publicaties.

Startpagina