Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wetsvoorstel verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek met als doel het functioneren van de Verenigingen van Eigenaars (“VvE’s”) te verbeteren. Het gaat concreet om: 1) de invoering van een verplichte minimale vulling van het zogeheten reservefonds van de VvE. Dit fonds dient ter bestrijding van de kosten voor onderhoud van appartementencomplexen; en 2) het vergemakkelijken van het aangaan van leningen door VVE’s, voor het bekostigen van onderhoud en het verduurzamen van het gebouw.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister VenJ
Medeondertekenaar(s)
Minister voor Wonen en Rijksdienst
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Huisvesting | Kopen en verkopen
Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK006197

Opschrift

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-12-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-12-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-02-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 27-05-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34479
07-07-2016 Verslag
14-11-2016 Nota n.a.v. verslag
16-11-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
24-01-2017 Plenaire behandeling Tweede Kamer
21-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-04-2017 Voorlopig verslag Kamerstukken 34479
10-05-2017 Memorie van antwoord
16-05-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
23-05-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 01-06-2017 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
15-06-2017 Bekendmaking stb-2017-241
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-352

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.