Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

De modernisering van de zedentitel in het Wetboek van Strafrecht heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt zedenwetgeving geherstructureerd en vereenvoudigd. Hierdoor neemt de voorzienbaarheid van het risico op strafrechtelijke aansprakelijkheid toe en wordt de toepasbaarheid van de wetgeving in de praktijk verbeterd. Ten tweede wordt de zedenwetgeving inhoudelijk gemoderniseerd, zodat een adequate reactie wordt geboden op veranderende normen van seksueel onwenselijk gedrag, zowel in de reële als de digitale wereld. Voorzien wordt in strafbaarstelling van de volgende vormen van digitale ontucht: seksualiserende communicatie met kinderen en seksuele afpersing met een specifiek seksueel motief.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 14-10-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Voordracht Wet seksuele misdrijven - Adviezen 2 15-06-2022
Voordracht Wet seksuele misdrijven - Memorie van toelichting 1 15-06-2022
Voordracht Wet seksuele misdrijven - Voordracht 1 15-06-2022
Voordracht Wet seksuele misdrijven - Wetsvoorstel 1 15-06-2022

Startpagina