Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Modernisering Spoorwegwet

De Spoorwegwet is om meerdere redenen aan herziening toe. Voornaamste doel van de herziening is de wet toekomstbestendiger maken. De invloed van de EU op de spoorregelgeving is de afgelopen jaren steeds groter geworden, met de herziening wordt de wet geschikter gemaakt om de relevante EU-regelgeving efficiënter en overzichtelijker te kunnen omzetten en uitvoeren.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 17-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Modernisering spoorwegwet 1 25-07-2023
Voordracht voordracht Modernisering spoorwegwet 1 25-07-2023

Startpagina