Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Met de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail wordt de B.V. ProRail omgevormd naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Dit wetsvoorstel regelt de inrichting van het zelfstandig bestuursorgaan, kent taken en bevoegdheden toe aan het zelfstandig bestuursorgaan en regelt de verhouding tussen ProRail en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 17-02-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets ACM UenH Wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail 1 17-02-2020
Uitvoeringstoets Algemene Rekenkamer omvorming ProRail 1 19-02-2020
Uitvoeringstoets ATR Wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRaill 1 17-02-2020
Uitvoeringstoets Brief Raad van Bestuur ProRail bij indiening wetsvoorstel 1 17-02-2020
Uitvoeringstoets Brief Raad van Commissarissen ProRail bij indiening wetsvoorstel 1 17-02-2020
Uitvoeringstoets ILT HUF-toets Wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail 1 17-02-2020
Uitvoeringstoets IPO Wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail 1 17-02-2020
Uitvoeringstoets SGO advies Verbeter de werking!! 1 17-02-2020
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties