Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2018) en enkele andere ministeriële regelingen (verwijzing naar normdocumenten)

Deze wijzigingsregeling actualiseert met name verwijzingen naar normdocumenten in bijlage C. Dit is een periodieke wijziging. De aanvankelijk beoogde regeling, waarover een internetconsultatie heeft plaatsgevonden, kan niet in één keer in haar geheel worden vastgesteld, omdat een aantal normdocumenten waarnaar werd verwezen nog niet door de Raad van Accreditatie is goedgekeurd. Daarom wordt de regeling nu gesplitst in een regeling 2018.1 en een regeling 2018.2.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008678

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-08-2017 Internetconsultatie (start)
18-09-2017 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 18-07-2018 Bekendmaking stcrt-2018-38631
19-07-2018 Inwerkingtreding stcrt-2018-38631

Startpagina

Acties

Delen regeling