Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Het wetsvoorstel moet de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden van publieke en private organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate juridische basis voorzien, rekening houdend met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met dit wetsvoorstel wordt niet alleen de aanpak van fraude versterkt, maar worden ook de mogelijkheden van gegevensdeling in samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning verbeterd.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 20-05-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
ConsultatieResultaat Advies Amnesty International 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies AP 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies AP - 2 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies College voor de rechten van de mens 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies FEC 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies FEC - 2 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies GGZ NL 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies iCOV 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Jeugdzorg NL 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies landelijke vereniging van managers van de zorg 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Nederlandse Vereniging van Banken 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies NJCM 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies NOVA 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies NVvR 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies OM 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies OM - 2 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Piratenpartij 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Platform bescherming burgerrechten 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Politie 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Privacy First 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Reclassering NL 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies regioburgemeesters 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies RIEC 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Verbond van Verzekeraars 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Vereniging Gehandicaptenzorg NL 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies VNG 1 20-05-2020
ConsultatieResultaat Advies VNG en regioburgemeesters - 2 1 20-05-2020

Startpagina